Menu
Artists List:

Afghan Music
Live Online Radio
Live Stations
Advertise
MP3 Downloads
MSN Messenger
Watch Videos
Refer a Friend

Bookmark Page

Main
Lyrics - Ahmad Zahir ::.

Hamesha Hamesha

Dostet darum hamesha hamesha
Ashiq tar az man koja paida mesha
Namesha namesha
Kakul tu perisha perisha
Waqt kay kota kunee ziba mesha
Hamesha hamesha

Ashiq zarat manam
Moones o yarat manam
Gar mara ehla kunee
Dilber man mezanum

Hamrai man rang nazan
Bah ma gap az jang nazan
Man dil nazok darum
Ba shisha am sang nazan

Shaakhai shamshad man
Sookhti boonyad man
Ta dam mordan bota
Kai rawee az yad man
Karda ba dil eshq tu shakh o risha
Ashiq tar az man koja paidaa mesha
Namesha namesha


Submitted by: Samirah

Listen to Ahmad Zahir Songs
Send this page to a friend   Add to favourites


Copyright 2003 AfghanLyrics.com