Menu
Artists List:

Afghan Music
Live Online Radio
Live Stations
Advertise
MP3 Downloads
MSN Messenger
Watch Videos
Refer a Friend

Bookmark Page

Main
Lyrics - Hashmat Ehsanmand - Aatish Parcha

Ma qurabaan-e amu naaz o adayet
Morwari daana daana
Ma qurabaan-e amu qad-e rasayet
Morwari daana daana
Hazaraan moah telayee raa nasazam
Morwari daana daana
Barabar ba do chashem hay-e seeyaet
Morwari daana daana

Ee dukhtaraka bebeen
Moh kamaraka bebeen
Labshakaraka bebeen
Moh kamaraka bebeen
Jawanamargi mara karda dewana
Morwari daana daana

Ma qurban-e qad-e baala bulandet
Morwari daana daana
Ma qurbane do abroy-e kamandet
Morwari Dana Dana
Ma naadani kardom kebr hay-e besyar
Morwari daana daana
Nadanestom ze peshem mebarandet
Morwari daana daana

Qad o baala ra bebeen
Naaz o ada ra bebeen
Jawanamargi mara karda dewana
Morwari daana daana

Sar-e rahet beshenom ta beyayee
Morwari daana daana
Gul-e man arezo man kujayee
Morwari daana daana
Beyayee yak shaw-e dar khana-e man
Morwari Dana Dana
Gul-e man ta abad peshem bepayee
Morwari daana daana

Ee saracha a bebeen
Aatish parcha ra bebeen
Jawanmargi mara karda dewana
Morwari dana dana
Jawanamargi corolla medawana
Morwari dana dana

Elahee dar begeera ee zamana
Morwari dana dana
Kasse baa yaar-e khod sheeshta natana
Morwari dana dana
Elahee tokhmak-e shaitan namana
Morwari dana dana
Awaala mebaran khana ba khana
Morwari dana dana

Ee saracha bebeen
Aatish parcha ra bebeen
Jawanmargi mara karda dewana
Morwari dana dana
Jawanamargi corolla medawana Morwari dana dana


Submitted by: Afghan Lyrics Team

Listen to Hashmat Ehsanmand Songs
Send this page to a friend   Add to favourites


Copyright 2003 AfghanLyrics.com