Menu
Artists List:

Afghan Music
Live Online Radio
Live Stations
Advertise
MP3 Downloads
MSN Messenger
Watch Videos
Refer a Friend

Bookmark Page

Main
Lyrics - Wahid Qasimi ::.

Soorsal

Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha
Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha

Toree zolfe saze ka pe speen mahalo wal sanam
Jor ye ka shana kaa ka de wrozee pe orbal sanam
Ogoora ainee ta da khpel husno ta airana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha

Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha
Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha

Sterge naghadaree pe kajaloo bande tore ka
Sree lambee oroona de mayan pe zerge poree ka
Sre mangola sre shondee rawomoza khandana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha

Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha
Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha
Toree zolfe saze ka pe speen mahalo wal sanam
Jor ye ka shana kaa ka de wrozee pe orbal sanam
Ogoora ainee ta da khpel husno ta airana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha

Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha
Sor salo pe sar ka pe makeez bandee rawana sha
Za kaga waga de nazaa zer kaw kheramana sha


Submitted by: Afghan Khan
Send this page to a friend   Add to favourites


Copyright 2003 AfghanLyrics.com