Menu
Artists List:

Afghan Music
Live Online Radio
Live Stations
Advertise
MP3 Downloads
MSN Messenger
Watch Videos
Refer a Friend

Bookmark Page

Main
Lyrics - Habib Qaderi ::.

Khwab Telayee

Shereen negarom eh, kham kham zada zulfanat
Beya negarom eh bosom lab o dandanad
Tu pesta dahan ajab negarem asti

Sabzeena dukhtar khudaem beta jazayeta ae
Shabhai daram ma mekashom ghum haita ae
Zeba sanama ke taza dil bakhta ae
Zylfe seya ra pas sar andakhtayee ae

Raftam ba dara ba bana-e ghoncha-e tar ae
Deedom sanam jan neshasta az pesh padar eh
Goft ta ke beraow beya sabah bad sahar ae
Am bosa o am kenar am chi ze degar ae
Submitted by: Afghan Lyrics Team
Send this page to a friend   Add to favourites


Copyright 2003 AfghanLyrics.com